Difference between revisions of "Windows/Installation (gl)"

m (9 revisions imported)
(No difference)

Revision as of 13:34, 11 March 2016


Note
Os actuais desenvolvedores deben resumir o estado de KDE4 en Windows aquí, así mesmo, pídese aos usuarios describir as súas experiencias na Página de comentarios (en inglés)


Instalador KDE para Windows

Pode utilizar esta instalación para descargar e instalar os distintos paquetes binarios que vostede necesita para executar aplicacións de KDE a MS Windows. KDE é libre e de código aberto para que vostede poida construír todas as aplicacións "desde cero" do seu código fonte; ademais, os voluntarios crean paquetes precompilados e os poñen a disposición en Internet, para conveniencia de todos.

Cláusula de exención de responsabilidade: Nesta fase inicial para KDE4 en Windows, algúns programas funcionan mellor que outros e algúns non poden executarse por completo.

Se ten algún problema, por favor bote unha ollada á nosa lista de correo.

Tamén pode utilizar o KDE para Windows Installer para instalar código fonte e os paquetes que vostede necesita para construír KDE4 en Windows (aínda que se vostede está construíndo KDE4 en Windows pode preferir utilizar o sistema emerxente para construír KDE e os seus requirimentos a partir das fontes máis actuais ); Ver Windows/Imported From TechBase/Build.

Resumo de Pasos

  • Descargar e gardar a versión máis recente dun directorio, por exemplo, C: \ KDE4
  • Engadir unha variable de entorno KDEDIRS (Inicio> Panel de control> Sistema> Avanzado> Variables de entorno, faga clic en [New] variable de usuario para crear unha variable co nome KDEDIRS e como valor da variable o directorio onde teña instalado KDE4, por exemplo, C: \ KDE4),.
  • Engada o seu directorio lib e o seu directorio bin ao seu PATH% Windows%. (Inicio> Panel de control> Sistema> Avanzado> Variables de entorno, faga doble clic na Variable Camiño do Sistema e engada "KDEDIRS%% \ lib; KDEDIRS%% \ bin" ao seu camiño (path), separados por punto e coma.)
  • Se non dispón de Visual Studio 2005 instalado, descarge e instale o "Microsoft Visual C + + 2005 SP1 Redistributable Package (x86)" [1]
  • Intente executar unha aplicación Qt no directorio bin, como linguist.exe
  • Se iso funciona, probe coa aplicación de KDE como kwrite.exe.

Descarga de paquetes necesarios

Ao executar por primeira vez KDE-installer verá a pantalla de benvida. Dado que é o seu primeiro lanzamento - deixe a casa que aparece debaixo sen marcar. PASE á seguinte pantalla, onde ten que seleccionar o directorio de instalación de KDE4. Pode ser calquera, por exemplo, C: \ KDE4.

Na seguinte pantalla ten que definir o que é vostede - Usuario Final ou un Desarrollador. O usuario final de instalación só instala os paquetes binarios e bibliotecas necesarios para executar aplicacións de KDE. Ao Desarrollador proporciónaselle o código fonte de todos os paquetes necesarios para construír KDE desde cero. Se elixiu ser un desarrollador, entón necesita decidir que compilador usar - MinGW ou MSVC. No modo de usuario final só están dispoñibles na actualidade paquetes MSVC.

Pase á seguinte pantalla e escolla o directorio onde serán almacenados todos os paquetes descargados. Que sexa algo así como C: \ tmp KDE4-o C: \ paquetes de KDE4.

A seguinte pantalla pediralle que escolla o tipo de conexión a Internet. É útil se vostede usa servidores proxy. Se vostede non usa proxy, faga clic en "Seguinte". Se non está seguro de se está utilizando proxy ou se ten o navegador configurado para traballar con el adecuadamente - escolla a segunda ou a terceira opción, segundo o seu navegador favorito. Se desexa establecer todos os axustes manualmente - escolla a última opción e siga adiante.

Ao facer clic no botón "Seguinte" cargarase a lista de servidores dispoñibles e pode elixir un, o que estea máis preto de vostede. No entanto, a lista non é moi longa por agora.

Se fai clic en "Seguinte" de novo, cargarase e procesarase a lista de todos os paquetes dispoñibles para proverlle a vostede a lista de grupos de paquetes que pode seleccionar para seguir a instalación. Existe unha breve descrición xunto a cada grupo de paquetes para facer máis fácil a súa elección. Seleccione os paquetes que necesite. Pase á seguinte pantalla.

Aquí pode ver todas as dependencias necesarias para os paquetes que escolleu. Basta con facer clic en "Seguinte" para descargalas todas automaticamente.

Despois todos os paquetes descargados serán desempaquetados e procesados polo instalador. A última fiestra diralle que a súa instalación de KDE para Windows completouse.

Problemas co instalador de KDE para Windows

Si algo va mal durante la instalación, por ejemplo, un archivo no puede ser sustituido, ya que aún está en uso, el instalador aun puede informar de que la instalación se realizó con éxito.

Si ve cualquier alerta o mensaje de fallo en el instalador, cuando se complete salga y vuelva a ejecutarlo.

Si eso no ayuda y le parece que es un error, por favor informe a [1]

Probando a instalación

Navegue ata o directorio bin.

Vexa se pode executar o programa Qt assistant.exe . Os programas Qt teñen un menor número de dependencias que unha verdadeira aplicación de KDE.

Se iso funciona, probe cunha aplicación sinxela de KDE, como lskat.exe do paquete kdegames.

Pode buscar no seu menú de inicio: haberá unha nova entrada KDE 4.XX.XX Release. Nese cartafol atópanse todas as aplicacións que instalou.

Startup, shutdown, and diagnosing problems

The first KDE program you run should automatically invoke kdeinit4.exe, the KDE initialisation app, which starts background KDE applications and services like dbus-daemon, klauncher and kded4.

The first time you save or open, another background application, kioslave, will start.

These background KDE applications and services remain running after you close KDE applications. If you want you can shut them down by running kdeinit4 --terminate from a command prompt.

You can run kdeinit4 --list from a command prompt to see what processes are running. kdeinit4 has other useful options documented elsewhere.

Axustes

Definir o estilo de Oxygen para los artilúgios

El valor por defecto de KDE widget en el estilo de Windows es el nativo. Usted ya tiene instalado el estilo de oxígeno (que es un plugin biblioteca KDEROOT%% \ lib \ KDE4 \ Plugins \ estilos \ oxygen.dll), por lo que puede ser utilizado también. Para establecer que para un único usuario: editar UserPROFILE%% \. kde \ compartir \ config \ kdeglobals con cualquier editor de texto (por ejemplo, kwrite) Nota:% cd `UserPROFILE%» va a cambiar a la derecha directorio, de manera efectiva que le dicen lo UserPROFILE%% se amplía a, por ejemplo, "C : \ Documents and Settings \ marca " localizar la sección General (una línea que contienen el texto "[General]"). Si no hay sección General, crear una. Dentro de la sección General ([General]), editar la línea que contiene widgetStyle =.... para que lea widgetStyle = oxígeno. Si no existe tal widgetStyle =... línea, crearlo.

De reciente creación las solicitudes deberán ser exhibidas con el estilo de oxígeno.

Cambiar el mouse a Doble Clic

Para cambiar el uso del ratón para hacer doble clic: Añadir una nueva sección con una línea:

[KDE] SingleClick = false

Aplicaciones de reciente creación (delfines y Konqueror) debe utilizar un doble clic. Cambio de localización y configuración de país

Cambiar la configuración local y de país

Añadir una nueva sección con la línea:

[Locale] Country =** Language =**

    • Reemplazar con su minúscula alfa-2 del código de país, por ejemplo pl para Polonia, por supuesto que usted necesita para instalar el paquete de idioma localización.

Estado

El uso de kdewin-installer-gui-0.9.2.exe para instalar paquetes de 4.00.73: iniciar un programa de KDE se inicia correctamente dbus-daemon.exe muchos juegos de correr elegir Archivo> Abrir klauncher.exe inicia correctamente, kioslave.exe y kded4.exe, y corre kbuildsycoca4.exe según sea necesario. Búsqueda de texto completo en khelpcenter no funciona porque son los scripts de Perl para minusválidos. Muchas aplicaciones tienen un icono genérico en el Explorador de Windows. Las aplicaciones que tratar de jugar sonidos podría mostrar un aviso sobre "Multimedia Backend" problemas. Para ello se requiere el soporte para Windows Phonon. Actualmente no hay apoyo para que backend causa de la ausencia de mano de obra.

Notas generales: Hay muchos otros programas de KDE que no son parte de KDE 4.0.0 y actualmente no están empaquetados para MS Windows.

Por su diseño, ventanas de KDE no proporciona la auténtica escritorio KDE, por lo tanto, no Kwin compuesto gerente, KDE-específicos "start" menús, Plasma de escritorio, etc

Algunos programas de uso de KDE en UNIX características específicas, como la konsole el uso del pseudo-terminales, y, por tanto, son difíciles de portar a MS Windows.

Estado del paquete y sus contenidos

Paquete Estado Aplicaciones
kdebase empacado Konqueror, Dolphin, KWrite, etc.
kdegames empacado Kgoldrunner, Kpat, KMahjongg, etc.
kdesdk empacado - Umbrello falta actualmente Kate, Umbrello, etc.
kdetoys empacado KTeatime, etc.
kdeedu empacado Marble, Parley, KStars, KHangman, etc.
kdegraphics empacado Okular, kolourpaint, etc.
amarok no construído Amarok music player
koffice empacado KWord, Krita, Karbon, etc.
kdepim empacado KMail, AKregator, etc.
kdenetwork empacado Kopete, KGet, etc.
kdeutils empacado KGpg, KWallet, etc.
ktorrent empacado the KTorrent utility
Digikam no construído Photo management

This page was last edited on 11 March 2016, at 13:34. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.