< KDE Localization‎ | fi
Revision as of 00:32, 15 April 2012 by Lliehu (talk | contribs) (→‎Sijamuotojen lisääminen: Paranna suoraan .pmap-tiedostoon suoraan kirjoittamisen kuvausta)

KDE Localization/fi/Sijamuototuki

Yleistä

Suomennoksiin on mahdollista lisätä teksteille sijamuototaivutuksia. Näin päästään ainakin osittain eroon käännöksistä kuten "Ohjelman %1 asetukset". Tämä tapa perustuu postilistalla[1] mainittuun tapaan, joka toimii kaikissa käännettävissä teksteissä.[2]

Sijamuotojen lisääminen

Sijamuodot lisätään yleensä tekstien kääntäjäkommentteihin, yksi per rivi, esimerkiksi:

# pmap: =/gen=Binaarikellon/
# pmap: =/part=Binaarikelloa/
# pmap: =/elat=Binaarikellosta/
# pmap: =/adess=Binaarikellolla/
# pmap: =/illat=Binaarikelloon/
#: applets/binary-clock/plasma-applet-binaryclock.desktop:2
msgctxt "Name"
msgid "Binary Clock"
msgstr "Binaarikello"

Risuaidat eivät kuulu kääntäjän kommenttiin (ne ovat osa po-syntaksia).

Vaihtoehtoisestia sijamuodot voi kirjoittaa myös suoraan .pmap-tiedostoon. Sen etu on, että sijamuodot saa kuulumaan vain yhteen ohjelmaan. Haittana on kuitenkin se, että sijamuodot ovat erillään tekstistä, johon ne liittyvät. Katso lisää TechBasesta ja esimerkkejä suomen käännösten scripts/kdeedu-kansiosta (linkki kansion selaamiseen).

Sijamuotojen käyttäminen

Esimerkki genetiivin käytöstä:

msgid "%1 Settings"
msgstr "Sovelman %1 asetukset|/|$[gen %1] asetukset"

Alla luetellaan jokaisen sijamuodon käyttötapa. %1:n tilalla voi olla myös muu tekstinpätkä. Jos sijamuotoa ei löydy tai sijamuodollisen version käyttö muuten epäonnistuu, käytetään ennen merkintää |/| olevaa varamuotoa. |/|-merkinnästä lisätietoa osoitteessa http://techbase.kde.org/Localization/Concepts/Transcript.

Sijamuototaulukko

Tällä hetkellä sijamuodot ja niiden käyttötavat ovat:

Sija Esimerkki Lisäysesimerkki Käyttöesimerkki
genetiivi kellon pmap: =/gen=kellon/ $[gen %1]
partitiivi kelloa pmap: =/part=kelloa/ $[part %1]
elatiivi kellosta pmap: =/elat=kellosta/ $[elat %1]
adessiivi kellolla pmap: =/adess=kellolla/ $[adess %1]
illatiivi kelloon pmap: =/illat=kelloon/ $[illat %1]

Vinoviivan tilalla voi käyttää myös jotain muuta merkkiä, esim. =:gen=kellon:

Ohjelmien nimien sijamuodot: mihin tekstiin lisätä muoto

Plasma-sovelmien tapauksessa taivutettava on .desktop-tiedoston Name-kentän suomennos, löytyy desktop_[moduulin-nimi].po-tiedostosta.

Tavallisten ohjelmien tapauksessa puolestaan on parempi taivuttaa ohjelmasta itsestään / sen koodista löytyvä nimi, koska se on se jota todella käytetään, vaikkakin sen ja .desktop-tiedoston Name-kentän ollessa sama eroa ei huomaa. Tämä löytyy yleensä ohjelmannimisestä po-tiedostosta ja kontekstitietona on yleensä main.cpp, app.cpp, [ohjelman_nimi].cpp jne. niminen tiedosto.

Liitännäisten nimille ei tarvitse yleensä tehdä mitään, koska KDE:n kpluginselector on yleisesti käytössä ja 4.6:sta lähtien on erillinen vain siinä tapauksessa käytettävä "About %1", joka on käännetty muotoon "Tietoja liitännäisestä %1".

Myöskään kcm:eistä/KDE:n ohjausmoduuleista/systemsettingsin moduuleista ei suurimmasta osasta tarvitse huolehtia, koska systemsettingsissä moduulien "About %1" kääntyy "Tietoja moduulista %1", jos %1:lle ei ole taivutusta. Jos taivutus on olemassa, kääntyy se "Tietoja %1", jossa %1 on oikea taivutettu muoto. Näiden moduulien taivutettavat nimet menevät kuten tavallisten ohjelmien, ei siis .desktop-tiedoston Name-kenttä. Tämä Name-kenttä on se, joka näkyy muualla systemsettingsissä, mutta poikkeaa usein ainoastaan Ohje-valikossa näkyvästä nimestä.

Erikoisempia tapauksia on esim. systemsettingsin Puu- ja kuvakenäkymät sekä ainakin KWritessa, Katessa ja KDevelopissa Kate-osa. Näille tarvitaan elatiivitaivutus eikä oikeastaan muita.

Aina kun jossain näkyy "Tietoja ohjelmasta [nimi]", kyseessä on puuttuva elatiivitaivutus. Taivutusten saatavilla oleminen riippuu tällä hetkellä myös KDE Software Compilationiin kuulumattomien extragearin ja esim. Calligran osalta käytössä olevan kdelibsin versiosta, eli uusimmassa Wordsissä taivutus ei ehkä näy, jos KDE-alustan versio on vanha.

Törmäyksistä ja muita huomioita

Törmäyksistä

Kaikki taivutukset näkyvät kaikkialle eikä taivutusmuotoja jollekin merkkijonolle etsittäessä tehdä muuta kuin tarkistus, että sen suomennettu (ja ehkä englanninkielinen) asu on täsmälleen sama kuin käännetyn perusmuotoinen.

Näin siis elatiivitaivutus "Työpöytäkuutioanimaatiosta" "Työpöytäkuutio"-nimiselle työpöydänvaihtoanimaatiolle virtuaalityöpöytien asetuksissa aiheuttaisi sen, että myös Työpöytätehosteet-kcm:ssä lukee Työpöytäkuution kohdalla "Tietoja Työpöytäkuutioanimaatiosta".

Pology varoittaa ja ottaa taivutuksen huomiotta, jos se huomaa, että Työpöytäkuutio on kahdessa eri paikassa taivutettu eri tavalla. Kuitenkaan se ei varoita, jos se on taivutettu vain yhdessä paikkaa, mutta tämä taivutus kuulostaa erittäin väärältä näkyessään samalla toisessa paikassa.

Onkin hyvä tehdä taivutuksista mahdollisimman yleispäteviä.

Muita huomioita

Kaikkia sijamuotoja ei tarvitse olla asetettu ja jonkun tai kaikkien sijamuodon/-muotojen puuttuminen jostain nimestä ei haittaa, koska tällöin käytetään sijamuodotonta versiota käännöksestä (Transcriptin varakäännökset).

Kaikille tavallisille ohjelmille tulisi kuitenkin olla elatiivi- ja genetiivimuodot, jotta tekstit "Tietoja Katesta", "Katen asetukset" ja "Katen käyttöohje" näkyvät oikein (korvaa Kate muulla ohjelman nimellä). Muita kannattaa lisätä vain tarpeen mukaan. Plasma-sovelmat eivät tarvitse elatiivitaivutusta.

Sijamuototiedon pitäminen ajan tasalla

Kirjoitushetkellä Lasse Liehu tekee tätä satunnaisin väliajoin, yleensä viimeistään ennen isoa julkaisua.

Sijamuototiedot täytyy erikseen päivittää pology-työkalulla. Hakuohjeet ja lisätietoja osoitteessa http://techbase.kde.org/Localization/Tools/Pology. Päivitys tapahtuu komennolla:

$ posieve collect-pmap $POLKU/l10n-kde4/fi \
-soutfile:$POLKU/l10n-kde4/fi/scripts/kdelibs/kdelibs4/general.pmap

, missä $POLKU on polku haluttuun haaraan.

Esimerkiksi, jos ollaan suomennosten juuressa ([...]/l10n-kde4/fi), seuraava toimii suoraan:

$ posieve collect-pmap . -soutfile:./scripts/kdelibs/kdelibs4/general.pmap

Parannusehdotukset

Parannusehdotuksia voi lähettää osoitteeseen lasse.liehu [ät] gmail.com tai tulla irkkiin #lokalisointi-kanavalle (Freenode ja IRCnet). w=2, aihe "Re: File templates: menu item is also used as default file name") mainittuun tapaan, joka toimii kaikissa käännettävissä merkkijonoissa, myös .desktop-tiedostoissa, joissa Transcript-syntaksi ei toimi (lisätietoja osoitteessa http://techbase.kde.org/Localization/Concepts/Transcript).

Sijamuotojen lisääminen

Sijamuodot lisätään käännettävien tekstien kääntäjäkommentteihin, yksi per rivi, esimerkiksi:

Viitteet

  1. Arkistoituna osoitteessa http://lists.kde.org/?l=kde-i18n-doc&m=127772684518833&w=2, aihe "Re: File templates: menu item is also used as default file name"
  2. Myös .desktop-tiedostoissa, joissa Transcriptin "Dynamic Case Setting" ei toimi (lisätietoja osoitteessa http://techbase.kde.org/Localization/Concepts/Transcript).

This page was last edited on 1 April 2016, at 10:54. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.