Difference between revisions of "KDE Localization/fi/Sijamuototuki"

Line 152: Line 152:
 
Päivitys tapahtuu komennolla:
 
Päivitys tapahtuu komennolla:
  
 +
=== KDE 4 ===
 +
Jos ollaan suomennosten juuressa (kansiossa [...]/l10n-kde4/fi) päivityskomento on:
 
<syntaxhighlight lang="bash">
 
<syntaxhighlight lang="bash">
$ posieve collect-pmap $POLKU/l10n-kde4/fi \
+
$ posieve collect-pmap . -soutfile:./scripts/kdelibs/kdelibs4/general.pmap
-soutfile:$POLKU/l10n-kde4/fi/scripts/kdelibs/kdelibs4/general.pmap
 
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
, jossa $POLKU on polku haluttuun haaraan.
+
=== KDE Frameworks 5 ===
  
Esimerkiksi, jos ollaan suomennosten juuressa ([...]/l10n-kde4/fi),
+
KDE Frameworks 5 -pohjaisessa haarassa (kansiossa [...]/l10n-kf5/fi) päivityskomento on:
seuraava toimii suoraan:
 
 
<syntaxhighlight lang="bash">
 
<syntaxhighlight lang="bash">
$ posieve collect-pmap . -soutfile:./scripts/kdelibs/kdelibs4/general.pmap
+
$ posieve collect-pmap . -soutfile:./scripts/frameworks/ki18n5/general.pmap
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  

Revision as of 19:30, 14 October 2014

Suomennoksiin on mahdollista lisätä sijamuototaivutuksia. Näin päästään ainakin osittain eroon käännöksistä kuten "Ohjelman %1 asetukset". Tämä tapa perustuu postilistalla[1] mainittuun tapaan, joka toimii kaikissa käännettävissä teksteissä.[2]

Sijamuotojen lisääminen

Sijamuodot lisätään yleensä tekstien kääntäjäkommentteihin, yksi per rivi, esimerkiksi:

# pmap: =/gen=Binaarikellon/
# pmap: =/part=Binaarikelloa/
# pmap: =/elat=Binaarikellosta/
# pmap: =/adess=Binaarikellolla/
# pmap: =/illat=Binaarikelloon/
#: applets/binary-clock/plasma-applet-binaryclock.desktop:2
msgctxt "Name"
msgid "Binary Clock"
msgstr "Binaarikello"

Risuaidat eivät kuulu kääntäjäkommenttiin. Ne ovat osa po-syntaksia.

Vaihtoehtoisesti sijamuodot voi kirjoittaa myös suoraan .pmap-tiedostoon. Sen etu on, että sijamuodot saa kuulumaan vain yhteen ohjelmaan. Haittana on kuitenkin se, että sijamuodot ovat erillään tekstistä, johon ne liittyvät. Katso lisää TechBasesta. Esimerkkejä tämän tavan käytöstä on suomen käännösten scripts/kdeedu-kansiossa, jota voi selata vaikka tämän linkin kautta.

Sijamuotojen käyttäminen

Esimerkki genetiivin käytöstä:

msgid "%1 Settings"
msgstr "Sovelman %1 asetukset|/|$[gen %1] asetukset"

Alla luetellaan jokaisen sijamuodon käyttötapa. %1:n tilalla voi olla myös muu tekstinpätkä. Jos sijamuotoa ei löydy tai sijamuodollisen version käyttö muuten epäonnistuu, käytetään ennen merkintää |/| olevaa varamuotoa. |/|-merkinnästä on lisätietoa osoitteessa http://techbase.kde.org/Localization/Concepts/Transcript.

Taivutustaulukko

Tällä hetkellä tuetut taivutukset ja niiden käyttötavat ovat:

Taivutus Esimerkki Lisäysesimerkki Käyttöesimerkki
genetiivi kellon pmap: =/gen=kellon/ $[gen %1]
partitiivi kelloa pmap: =/part=kelloa/ $[part %1]
elatiivi kellosta pmap: =/elat=kellosta/ $[elat %1]
adessiivi kellolla pmap: =/adess=kellolla/ $[adess %1]
illatiivi kelloon pmap: =/illat=kelloon/ $[illat %1]
hakumuoto Googlella pmap: =/hakumuoto=Googlella/ $[hakumuoto %1]

Hakumuoto on erikoistaivutus, joka on tarkoitettu ainoastaan hakukoneiden nimien taivutukseen ja sitä käytetään esimerkiksi näin: Etsi Googlella, etsi Wikipediasta jne.

Vinoviivan tilalla voi käyttää myös jotain muuta merkkiä. Voi siis kirjoittaa esimerkiksi ”=:gen=kellon:”

Ohjelmien nimien sijamuodot: mihin viestiin lisätä muoto

Plasma-sovelmien tapauksessa taivutettava viesti on .desktop-tiedoston Name-kentän suomennos, joka on yleensä tiedostossa nimeltä desktop_[moduulin-nimi].po.

Tavallisten ohjelmien tapauksessa puolestaan on parempi taivuttaa ohjelmasta itsestään tai sen koodista löytyvä nimi, koska se on se, jota todella käytetään, vaikkakin sen ja .desktop-tiedoston Name-kentän ollessa sama eroa ei huomaa. Todellinen ohjelman nimen viesti on yleensä ohjelmannimisessä po-tiedostossa ja kontekstitietona on yleensä tiedosto nimeltä main.cpp, app.cpp, aboutdata.cpp, [ohjelman_nimi].cpp tai muu vastaava.

Liitännäisten nimille ei yleensä tarvitse lisätä yhtään taivutuksia, koska KDE:n kpluginselector on yleisesti käytössä ja 4.6:sta lähtien niiden Tietoja-ikkunassa käytetään muotoa ”Tietoja liitännäisestä %1”.

Myöskään KCM:eistä/KDE:n ohjausmoduuleista/järjestelmäasetusten (systemsettings) asetusosioista ei suurimmasta osasta tarvitse huolehtia, koska järjestelmäasetuksissa osioiden ”About %1” on suomeksi ”Tietoja osiosta %1”, jos %1:lle ei ole taivutusta. Jos taivutus on olemassa, on se suomeksi ”Tietoja %1”, jossa %1 on taivutettu muoto. Näiden moduulien taivutettavat nimet menevät kuten tavallisten ohjelmien. Eli .desktop-tiedoston Name-kenttää ei kannata taivuttaa. Tämä Name-kenttä on se, joka näkyy muualla järjestelmäasetuksissa, mutta ”About %1” -viestissä sitä ei käytetä. Name-kentän arvo poikkeaa joskus moduulin todellisesta nimestä.

Erikoisempia tapauksia on esim. järjestelmäasetusten puu- ja kuvakenäkymät sekä ainakin KWritessa, Katessa ja KDevelopissa Kate-osa. Näille tarvitaan elatiivitaivutus eikä muuta.

Aina kun jossain näkyy ”Tietoja ohjelmasta [nimi]”, kyseessä on puuttuva elatiivitaivutus. Taivutusten saatavilla oleminen riippuu tällä hetkellä myös KDE Software Compilationiin kuulumattomien extragearin sovellusten osalta käytössä olevan kdelibsin versiosta. Eli esimerkiksi Calligran Wordsissä taivutus ei ehkä näy, jos KDE-alustan versio on vanha.

Törmäyksistä

Kaikki taivutukset näkyvät kaikkialle eikä taivutusmuotoja jollekin merkkijonolle etsittäessä tehdä muuta kuin tarkistus, että sen suomennettu (ja ehkä englanninkielinen) asu on täsmälleen sama kuin käännetty perusmuoto.

Näin siis elatiivitaivutus ”Työpöytäkuutioanimaatiosta” ”Työpöytäkuutio”-nimiselle työpöydänvaihtoanimaatiolle virtuaalityöpöytien asetuksissa aiheuttaisi sen, että myös Työpöytätehosteet-kcm:ssä lukee Työpöytäkuution kohdalla ”Tietoja Työpöytäkuutioanimaatiosta”.

Pology varoittaa ja jättää taivutuksen huomiotta, jos se huomaa, että Työpöytäkuutio on kahdessa eri paikassa taivutettu eri tavalla. Kuitenkaan se ei varoita, jos se on taivutettu vain yhdessä paikkaa, mutta tämä taivutus kuulostaisi erittäin väärältä näkyessään samalla toisessa paikassa.

Onkin hyvä tehdä taivutuksista mahdollisimman yleispäteviä.

Muita huomioita

Kaikkia sijamuotoja ei tarvitse olla asetettu ja jonkun tai kaikkien sijamuotojen puuttuminen ei riko mitään, koska tällöin käytetään sijamuodotonta versiota käännöksestä.

Kaikille tavallisille ohjelmille tulisi kuitenkin olla elatiivi- ja genetiivimuodot, jotta tekstit ”Tietoja Katesta”, ”Katen asetukset” ja ”Katen käyttöohje” näkyvät luonnollisessa muodossa (jossa Kate on mikä tahansa ohjelman nimi). Muita kannattaa lisätä vain tarpeen mukaan. Plasma-sovelmat tarvitsevat vain genetiivitaivutuksen.

Sijamuototiedon pitäminen ajan tasalla

Kirjoitushetkellä Lasse Liehu tekee tätä satunnaisin väliajoin, yleensä viimeistään ennen isoa julkaisua. Muiden suomentajien ei siis tarvitse huolehtia tästä.

Sijamuototiedot täytyy erikseen päivittää pology-työkalulla. Ohjeet sen hakemiseen ja käyttöön on osoitteessa http://techbase.kde.org/Localization/Tools/Pology. Päivitys tapahtuu komennolla:

KDE 4

Jos ollaan suomennosten juuressa (kansiossa [...]/l10n-kde4/fi) päivityskomento on:

$ posieve collect-pmap . -soutfile:./scripts/kdelibs/kdelibs4/general.pmap

KDE Frameworks 5

KDE Frameworks 5 -pohjaisessa haarassa (kansiossa [...]/l10n-kf5/fi) päivityskomento on:

$ posieve collect-pmap . -soutfile:./scripts/frameworks/ki18n5/general.pmap

Parannusehdotukset

Parannusehdotuksia voi lähettää osoitteeseen lasse.liehu [ät] gmail.com tai tulla IRC-kanavalle #lokalisointi (verkoissa Freenode ja IRCnet).

  1. Viesti on arkistoituna osoitteessa http://lists.kde.org/?l=kde-i18n-doc&m=127772684518833&w=2 . Viestin lähetettiin listalle kde-i18n-doc ja sen aihe oli ”Re: File templates: menu item is also used as default file name”.
  2. Myös .desktop-tiedostoissa, joissa Transcriptin ”Dynamic Case Setting” ei toimi. Lisätietoja teknisesti kiinnostuneille on osoitteessa http://techbase.kde.org/Localization/Concepts/Transcript).

This page was last edited on 14 October 2014, at 19:30. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.