< KDE Localization‎ | fi
Revision as of 20:52, 6 May 2013 by Lliehu (talk | contribs) (→‎Yleiset: Lisätty asetusosio, joka on ollut jo pitkään käytössä)

KDE Localization/fi/Sanasto

KDE:n suomennossanaston tarkoituksena on täydentää yhteisiä sanakirjoja, ei korvata niitä. Jos termiä ei löydy täältä, katso lokalisointi.orgin yhteisistä sanakirjoista:

Myös muita lähteitä kannattaa käyttää.

Sanastoa saa parantaa kuka tahansa. Muista kuin itsestäänselvistä muutoksista olisi hyvä kuitenkin ensin keskustella.

Sanasto on myös TBX-muodossa. TBX-muotoinen sanasto on toistaiseksi hieman vanhentunut. Tämä ilmoitus poistetaan, kun se on taas ajan tasalla.

Yleiset

Englanniksi Suomeksi Huomautukset Vahvistettava[1]
author tekijä
advanced settings lisäasetukset ei: edistyneet/kehittyneet asetukset
backtrace pinolistaus
behavior toiminta ei: käyttäytyminen
breakpoint keskeytyskohta
bug report vikailmoitus vahvistettava
button (GUI-elementtinä) painike
button (fyysisesti hiiressä) painike
button (fyysisesti näppäimistössä) näppäin
cancel peru
coding ohjelmointi ei: koodaus
compress pakkaa ei: tiivistä. Perustelu: pakkaamisen tuttuus ja tiivistämisen vieraus, vaikka tiivistäminen olisikin yksiselitteisempi.
config(uration) module asetusosio Tunnetaan myös nimillä control module ja KCM (KConfig Module). Suomennetaan näin, jos moduulia käytetään pääasiallisesti asetusten muuttamiseen. Tämä suomennos ei siis päde, jos moduuli on esimerkiksi KDE:n tietokeskuksen (KInfoCenter) moduuli, jonka ainut tarkoitus on näyttää tietoja järjestelmästä. Poikkeavan suomennoksen perustelu: käyttäjille ei ole hyvä pakottaa teknistä moduuli-termiä.
core dump muistivedos ei: core-vedos
click napsauttaa ei: klikata
delete poista ei: tuhoa
debugger vianjäljitysohjelma ei: debuggeri vahvistettava
developer kehittäjä
document asiakirja (calligrassa, kofficessa) vahvistettava
double click kaksoisnapsautus ei: tuplanapsautus, tuplaklikkaus
Do you really want to... varmasti ei: todella
drag and drop vedä ja pudota
duplicate (verbi) monista
editing, edit muokkaaminen, muokkaus ei: editoiminen, aseta, asettaminen
editor view muokkausnäkymä
filter suodatin Suodatin on käytössä yleisempi kuin suodin. Kuitenkin suodin sopii joihinkin tilanteisiin paremmin.
folder kansio ei: hakemisto
frontend käyttöliittymä
full screen, full screen mode koko näyttö, koko näytön tila ei: kokoruutu, koko ruutu, kokonäyttö
general (asetusdialogeissa) perusasetukset ei: yleinen, yleistä, yleiset, yleisasetukset. Huomioi kuitenkin, että joskus perusasetukset ei käy
handbook käyttöohje ei: käsikirja vahvistettava
How to play? tms. (DOC) peliohjeet ei: Kuinka pelataan? vahvistettava
high scores ennätykset vahvistettava
horizontally vaakasuunnassa
icon kuvake ei: ikoni
invalid virheellinen ei: epäkelpo
kernel ydin ei: kerneli
KDE Team KDE-kehitysryhmä vahvistettava
level taso vahvistettava
lyrics, lyric sanoitukset, sanoitus vahvistettava
login manager kirjautumisruutu
mouse pointer (hiiren) osoitin
maintainer ylläpitäjä vahvistettava
maximum enimmäis(määrä) ei: maksimi(määrä)
minimum vähimmäis(määrä) ei: minimi(määrä)
overview yleiskuva vahvistettava
parent directory yläkansio ei: isäntäkansio vahvistettava
path kansiopolku vahvistettava
protocol yhteyskäytäntö ei: protokolla vahvistettava
regular expression säännöllinen lauseke
recent files Viimeaikaiset tiedostot
rename muuta nimeä ei: uudelleennimeä, nimeä uudelleen
root, root user pääkäyttäjä ei: root-käyttäjät tms.
run suorittaa
run suorita ei: aja
screenshot kuvankaappaus
synchronize synkronoida Oli aiemmin tahdistaa. Vaihdettiin kesällä 2012. Näytön VSync on kuitenkin edelleen pystytahdistus.
system tray ilmoitusalue ei: järjestelmäalue jne.
task switcher tehtävänvalitsin
(text) cursor kohdistin
tip vinkki ei: vihje vahvistettava
undo kumoa
URL verkko-osoite ei: URL
vertically pystysuunnassa
widget käyttöliittymäelementti
wildcard jokerimerkki
window manager ikkunointiohjelma ei: ikkunamanageri, ikkunoinnin hallinta vahvistettava
window switcher Katso task switcher
wizard opastettu toiminto Esim. opastettu tilin luonti. Ei: velho, avustaja
zoom in lähentäminen ei: suurentaminen vahvistettava
zoom out loitontaminen ei: pienentäminen vahvistettava
zoom zoomaus vahvistettava

Palkit

Englanniksi Suomeksi Huomautukset Vahvistettava[1]
menu bar valikkorivi Perusteena tuttuus. Ollut KDE:ssa käytössä pitkään
status bar tilarivi Perusteena tuttuus. Ollut KDE:ssa käytössä pitkään
tab bar välilehtipalkki Pystysuuntainen välilehtipalkki ei ole rivi
title bar otsikkopalkki
tool bar työkalurivi Perusteena tuttuus. Ollut KDE:ssa käytössä pitkään

Shortcut

Englanniksi Suomeksi Huomautukset Vahvistettava[1]
keyboard shortcut pikanäppäin
global keyboard shortcut työpöydänlaajuinen pikanäppäin
standard keyboard shortcut vakiopikanäppäin
Web shortcut WWW-pikavalinta

Plasma

Englanniksi Suomeksi Huomautukset Vahvistettava[1]
activity aktiviteetti
data engine tietomoottori Tällä hetkellä käytössä
toolbox työkalupakki
runner suoritusohjelma
widget sovelma ei: pien(ois)ohjelma, vimpain, vempain

Kdemultimedia

Englanniksi Suomeksi Huomautukset Vahvistettava[1]
artist artisti ei: taiteilija vahvistettava
average bitrate keskimääräinen bittinopeus vahvistettava
channels kanavat vahvistettava
genre tyylilaji vahvistettava
lower bitrate alempi bittinopeus vahvistettava
nominal bitrate nimellinen bittinopeus vahvistettava
pause tauko ei: paussi
sample Rate näytteenottotaajuus vahvistettava
skin ulkokuori vahvistettava
tag tunniste vahvistettava
track kappale vahvistettava
title nimi vahvistettava
play toista ei: soita vahvistettava

Virranhallinta

Englanniksi Suomeksi Huomautukset Vahvistettava[1]
standby, sleep valmiustila
suspend keskeytystila muistiin ja levylle keskeyttämisen yläkäsitteenä vahvistettava
suspend valmiustila Kun merkitys on sama kuin "keskeytä muistiin" vahvistettava
suspend (to RAM/disk) keskeytä (muistiin/levylle) vahvistettava
hibernation, hibernate lepotila vahvistettava

Tiedostoikkunat

Englanniksi Suomeksi Huomautukset Vahvistettava[1]
file dialog tiedostonvalintaikkuna
open file dialog tiedostonavausikkuna
save file dialog tiedostontallennusikkuna

KTorrent

Englanniksi Suomeksi Huomautukset Vahvistettava[1]
seed (noun) jako
to seed jakaa
seeding (noun) jakaminen/jako
(to) upload lähettää/lähetys
peer käyttäjä
seeder jakaja
leecher lataaja
hostname verkkonimi palvelinnimi ei vertaisverkossa ehkä luonteva

Kalenterit

Englanniksi Suomeksi Huomautukset Vahvistettava[1]
agenda päivyri KOrganizerin näkymän nimi
attendee osallistuja
free/busy (info) varaustiedot
participant osanottaja

Calligra (ja KOffice)

Englanniksi Suomeksi Huomautukset Vahvistettava[1]
shape muoto

KDE

Englanniksi Suomeksi Huomautukset Vahvistettava[1]
KDE Software Collection KDE-ohjelmistokokonaisuus

Huomautukset

  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 Merkitse "vahvistettava", jos on oletettavaa, että käännös kaipaa vähintään toisen mielipiteen.

This page was last edited on 27 February 2018, at 22:19. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.