KDE Localization/fi/Sanasto

< KDE Localization‎ | fi
Revision as of 22:36, 2 April 2013 by Lliehu (talk | contribs) (Yleiset: muutettu muotoilua)
Jump to: navigation, search

KDE:n suomennossanaston tarkoituksena on täydentää yhteisiä sanakirjoja, ei korvata niitä. Jos termiä ei löydy täältä, katso lokalisointi.orgin yhteisistä sanakirjoista:

Myös muita lähteitä kannattaa käyttää.

Sanastoa saa parantaa kuka tahansa. Muista kuin itsestäänselvistä muutoksista olisi hyvä kuitenkin ensin keskustella.

Sanasto on myös TBX-muodossa. TBX-muotoinen sanasto on toistaiseksi hieman vanhentunut. Tämä ilmoitus poistetaan, kun se on taas ajan tasalla.

Yleiset

Englanniksi Suomeksi Huomautukset Vahvistettava[1]
author tekijä
advanced settings lisäasetukset ei: edistyneet/kehittyneet asetukset
backtrace pinolistaus
behavior toiminta ei: käyttäytyminen
breakpoint keskeytyskohta
bug report vikailmoitus vahvistettava
button (GUI-elementtinä) painike
button (fyysisesti hiiressä) painike
button (fyysisesti näppäimistössä) näppäin
cancel peru
coding ohjelmointi ei: koodaus
compress pakkaa ei: tiivistä. Perustelu: pakkaamisen tuttuus ja tiivistämisen vieraus, vaikka tiivistäminen olisikin yksiselitteisempi.
core dump muistivedos ei: core-vedos
click napsauttaa ei: klikata
delete poista ei: tuhoa
debugger vianjäljitysohjelma ei: debuggeri vahvistettava
developer kehittäjä
document asiakirja (calligrassa, kofficessa) vahvistettava
double click kaksoisnapsautus ei: tuplanapsautus, tuplaklikkaus
Do you really want to... varmasti ei: todella
drag and drop vedä ja pudota
duplicate (verbi) monista
editing, edit muokkaaminen, muokkaus ei: editoiminen, aseta, asettaminen
editor view muokkausnäkymä
filter suodatin Suodatin on käytössä yleisempi kuin suodin. Kuitenkin suodin sopii joihinkin tilanteisiin paremmin.
folder kansio ei: hakemisto
frontend käyttöliittymä
full screen, full screen mode koko näyttö, koko näytön tila ei: kokoruutu, koko ruutu, kokonäyttö
general (asetusdialogeissa) perusasetukset ei: yleinen, yleistä, yleiset, yleisasetukset. Huomioi kuitenkin, että joskus perusasetukset ei käy
handbook käyttöohje ei: käsikirja vahvistettava
How to play? tms. (DOC) peliohjeet ei: Kuinka pelataan? vahvistettava
high scores ennätykset vahvistettava
horizontally vaakasuunnassa
icon kuvake ei: ikoni
invalid virheellinen ei: epäkelpo
kernel ydin ei: kerneli
KDE Team KDE-kehitysryhmä vahvistettava
level taso vahvistettava
lyrics, lyric sanoitukset, sanoitus vahvistettava
login manager kirjautumisruutu
mouse pointer (hiiren) osoitin
maintainer ylläpitäjä vahvistettava
maximum enimmäis(määrä) ei: maksimi(määrä)
minimum vähimmäis(määrä) ei: minimi(määrä)
overview yleiskuva vahvistettava
parent directory yläkansio ei: isäntäkansio vahvistettava
path kansiopolku vahvistettava
protocol yhteyskäytäntö ei: protokolla vahvistettava
regular expression säännöllinen lauseke
recent files Viimeaikaiset tiedostot
rename muuta nimeä ei: uudelleennimeä, nimeä uudelleen
root, root user pääkäyttäjä ei: root-käyttäjät tms.
run suorittaa
run suorita ei: aja
screenshot kuvankaappaus
synchronize synkronoida Oli aiemmin tahdistaa. Vaihdettiin kesällä 2012. Näytön VSync on kuitenkin edelleen pystytahdistus.
system tray ilmoitusalue ei: järjestelmäalue jne.
task switcher tehtävänvalitsin
(text) cursor kohdistin
tip vinkki ei: vihje vahvistettava
undo kumoa
URL verkko-osoite ei: URL
vertically pystysuunnassa
widget käyttöliittymäelementti
wildcard jokerimerkki
window manager ikkunaohjelma ei: ikkunamanageri, ikkunoinnin hallinta vahvistettava
window switcher Katso task switcher
wizard opastettu toiminto Esim. opastettu tilin luonti. Ei: velho, avustaja
zoom in lähentäminen ei: suurentaminen vahvistettava
zoom out loitontaminen ei: pienentäminen vahvistettava
zoom zoomaus vahvistettava

Palkit

Englanniksi Suomeksi Vältettävät/korvattavat muodot, muita huomautuksia Fuzziness[1]
menu bar valikkorivi Perusteena tuttuus. Ollut KDE:ssa käytössä pitkään
status bar tilarivi Perusteena tuttuus. Ollut KDE:ssa käytössä pitkään
tab bar välilehtipalkki Pystysuuntainen välilehtipalkki ei ole rivi
title bar otsikkopalkki
tool bar työkalurivi Perusteena tuttuus. Ollut KDE:ssa käytössä pitkään

Shortcut

Englanniksi Suomeksi Vältettävät/korvattavat muodot, muita huomautuksia Fuzziness[1]
keyboard shortcut pikanäppäin
global keyboard shortcut työpöydänlaajuinen pikanäppäin
standard keyboard shortcut vakiopikanäppäin
Web shortcut WWW-pikavalinta

Plasma

Englanniksi Suomeksi Vältettävät/korvattavat muodot, muita huomautuksia Fuzziness[1]
activity aktiviteetti
data engine tietomoottori Tällä hetkellä käytössä
runner suoritusohjelma suorittaja
widget sovelma käyttöliittymäelementti

Kdemultimedia

Englanniksi Suomeksi Vältettävät/korvattavat muodot, muita huomautuksia Fuzziness[1]
artist artisti taiteilija FUZZY
average bitrate keskimääräinen bittinopeus FUZZY
channels kanavat FUZZY
genre tyylilaji FUZZY
lower bitrate alempi bittinopeus FUZZY
nominal bitrate nimellinen bittinopeus FUZZY
pause tauko paussi
sample Rate näytteenottotaajuus FUZZY
skin ulkokuori FUZZY
tag tunniste FUZZY
track kappale FUZZY
title nimi FUZZY
play toista soita FUZZY

Virranhallinta

Englanniksi Suomeksi Vältettävät/korvattavat muodot, muita huomautuksia Fuzziness[1]
standby, sleep valmiustila
suspend keskeytystila muistiin ja levylle keskeyttämisen yläkäsitteenä FUZZY
suspend valmiustila Kun merkitys on sama kuin "keskeytä muistiin" FUZZY
suspend (to RAM/disk) keskeytä (muistiin/levylle) FUZZY
hibernation, hibernate lepotila FUZZY

Tiedostoikkunat

Englanniksi Suomeksi Vältettävät/korvattavat muodot, muita huomautuksia Fuzziness[1]
file dialog tiedostonvalintaikkuna
open file dialog tiedostonavausikkuna
save file dialog tiedostontallennusikkuna

KTorrent

Englanniksi Suomeksi Vältettävät/korvattavat muodot, muita huomautuksia Fuzziness[1]
seed (noun) jako lähete FUZZY
to seed jakaa FUZZY
seeding (noun) jakaminen/jako FUZZY
(to) upload lähettää/lähetys FUZZY
peer käyttäjä FUZZY
seeder jakaja lähettäjä FUZZY
leecher lataaja lähettäjä, jakaja FUZZY
hostname verkkonimi palvelinnimi ei vertaisverkossa ehkä luonteva FUZZY

Kalenterit

Englanniksi Suomeksi Vältettävät/korvattavat muodot, muita huomautuksia Fuzziness[1]
agenda päivyri KOrganizerin näkymän nimi
attendee osallistuja
participant osanottaja

Calligra (ja KOffice)

Englanniksi Suomeksi Vältettävät/korvattavat muodot, muita huomautuksia Fuzziness[1]
shape muoto

KDE

Englanniksi Suomeksi Vältettävät/korvattavat muodot, muita huomautuksia Fuzziness[1]
KDE Software Collection KDE-ohjelmistokokonaisuus

Huomautukset

  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 Merkitse "vahvistettava", jos on oletettavaa, että käännös kaipaa vähintään toisen mielipiteen.

Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.