KDE Localization/fi/Sanasto

KDE:n suomennossanaston tarkoituksena on täydentää yhteisiä sanakirjoja, ei korvata niitä. Jos termiä ei löydy täältä, katso lokalisointi.orgin yhteisistä sanakirjoista:

Myös muita lähteitä kannattaa käyttää.

Sanastoa saa parantaa kuka tahansa. Muista kuin itsestäänselvistä muutoksista olisi hyvä kuitenkin ensin keskustella.

Sanan merkitseminen kysymysmerkillä, esim. sana (?), tarkoittaa, että käännös kaipaa vähintään toisen mielipiteen.

Yleiset

Englanniksi Suomeksi Huomautukset
author tekijä
advanced settings lisäasetukset ei: edistyneet/kehittyneet asetukset
backtrace pinolistaus
behavior toiminta ei: käyttäytyminen
breakpoint keskeytyskohta
bug report vikailmoitus (?)
button (GUI-elementtinä) painike
button (fyysisesti hiiressä) painike
button (fyysisesti näppäimistössä) näppäin
cancel peru
coding ohjelmointi ei: koodaus
compress pakkaa ei: tiivistä. Perustelu: pakkaamisen tuttuus ja tiivistämisen vieraus, vaikka tiivistäminen olisikin yksiselitteisempi.
config(uration) module asetusosio Tunnetaan myös nimillä control module ja KCM (KConfig Module). Suomennetaan näin, jos moduulia käytetään pääasiallisesti asetusten muuttamiseen. Tämä suomennos ei siis päde, jos moduuli on esimerkiksi KDE:n tietokeskuksen (KInfoCenter) moduuli, jonka ainut tarkoitus on näyttää tietoja järjestelmästä. Poikkeavan suomennoksen perustelu: käyttäjille ei ole hyvä pakottaa teknistä moduuli-termiä.
configure asetukset Usein asetukset avaavan configure-toiminnon voi suomentaa luontevasti ”asetukset”. Vastaavasti ”configure something” olisi ”jonkin asetukset” tai ”muokkaa jonkin asetuksia”. On kuitenkin tapauksia, joihin mikään näistä ei sovi. Niihin ei ole sovittu vakiokäännöstä. Jos aikoo käyttää määrittää-verbiä, kannattaa muistaa, etteivät kaikki käyttäjät yhdistä sitä helposti asetuksien muuttamiseen.
core dump muistivedos ei: core-vedos
click napsauttaa ei: klikata
delete poista ei: tuhoa
debugger vianjäljitysohjelma (?) ei: debuggeri
developer kehittäjä
document asiakirja, tiedosto ei: dokumentti. Kirjoitushetkellä ei ollut kovin selvää, milloin document olisi hyvä suomentaa asiakirjaksi ja milloin tiedostoksi.
double click kaksoisnapsautus ei: tuplanapsautus, tuplaklikkaus
Do you really want to... varmasti ei: todella
drag and drop vedä ja pudota
duplicate (verbi) monista
editing, edit muokkaaminen, muokkaus ei: editoiminen, aseta, asettaminen
editor view muokkausnäkymä
filter suodatin Suodatin on käytössä yleisempi kuin suodin. Kuitenkin suodin sopii joihinkin tilanteisiin paremmin.
folder kansio ei: hakemisto
frontend käyttöliittymä
full screen, full screen mode koko näyttö, koko näytön tila ei: kokoruutu, koko ruutu, kokonäyttö
general (asetusdialogeissa) perusasetukset ei: yleinen, yleistä, yleiset, yleisasetukset. Huomioi kuitenkin, että joskus perusasetukset ei käy
handbook käyttöohje (?) ei: käsikirja
How to play? tms. (DOC) peliohjeet (?) ei: Kuinka pelataan?
high scores ennätykset (?)
horizontally vaakasuunnassa
icon kuvake ei: ikoni
invalid virheellinen ei: epäkelpo
kernel ydin ei: kerneli
KDE Team KDE-kehitysryhmä (?)
level taso
lyrics, lyric sanoitukset, sanoitus (?)
login manager kirjautumisruutu
modify muuttaa Esiintyy usein muodossa modified. Sen vakiosuomennokset ovat muutettu ja muuttunut asiayhteydestä riippuen. Ei siis muokattu. Katso myös edit.
mouse pointer (hiiren) osoitin
maintainer ylläpitäjä (?)
maximum enimmäis(määrä) ei: maksimi(määrä)
minimum vähimmäis(määrä) ei: minimi(määrä)
overview yleiskuva (?)
parent directory yläkansio (?) ei: isäntäkansio
path kansiopolku (?)
protocol yhteyskäytäntö ei: protokolla
regular expression säännöllinen lauseke
recent files Viimeaikaiset tiedostot
rename muuta nimeä ei: uudelleennimeä, nimeä uudelleen
root, root user pääkäyttäjä ei: root-käyttäjät tms.
run suorittaa
run suorita ei: aja
screenshot kuvankaappaus
synchronize synkronoida Oli aiemmin tahdistaa. Vaihdettiin kesällä 2012. Näytön VSync on kuitenkin edelleen pystytahdistus.
system tray ilmoitusalue ei: järjestelmäalue jne.
task switcher tehtävänvalitsin
(text) cursor kohdistin
tip vinkki (?) ei: vihje
undo kumoa
URL verkko-osoite ei: URL
vertically pystysuunnassa
widget käyttöliittymäelementti
wildcard jokerimerkki
window manager ikkunointiohjelma ei: ikkunamanageri, ikkunoinnin hallinta
window switcher Katso task switcher
wizard opastettu toiminto Esim. opastettu tilin luonti. Ei: velho, avustaja
zoom in lähentäminen (?) ei: suurentaminen
zoom out loitontaminen (?) ei: pienentäminen
zoom zoomaus (?)

Palkit

Englanniksi Suomeksi Huomautukset
menu bar valikkorivi Perusteena tuttuus. Ollut KDE:ssa käytössä pitkään
status bar tilarivi Perusteena tuttuus. Ollut KDE:ssa käytössä pitkään
tab bar välilehtipalkki Pystysuuntainen välilehtipalkki ei ole rivi
title bar otsikkopalkki
tool bar työkalurivi Perusteena tuttuus. Ollut KDE:ssa käytössä pitkään

Shortcut

Englanniksi Suomeksi Huomautukset
keyboard shortcut pikanäppäin
global keyboard shortcut työpöydänlaajuinen pikanäppäin
standard keyboard shortcut vakiopikanäppäin
Web shortcut WWW-pikavalinta

Plasma

Englanniksi Suomeksi
activity aktiviteetti
containment sovelmasäiliö; Pelkkä ”säiliö” olisi varmaan liian yleiskäyttöinen sana.
data engine tietomoottori; Kirjoitushetkellä käytössä
desktop shell työpöytäkuori; Ei työpöytäympäristö, koska työpöytäympäristöön kuuluu desktop shellin lisäksi muutakin, ja se on jo englanniksi desktop environment.
furniture sisustus; Uusi termi Plasma Workspaces 2:ssa. Suomennos on alustava ja sitä voi muuttaa ainakin ennen ensimmäistä Plasma Workspaces 2 -julkaisua. Valintahetkellä ei ollut oikein selvää, näkyykö termi peruskäyttäjälle ja jos, missä se näkyisi.
toolbox työkalupakki
runner suoritusohjelma
widget sovelma; ei: pien(ois)ohjelma, vimpain, vempain

Kdemultimedia

Englanniksi Suomeksi
artist artisti (?); ei: taiteilija
average bitrate keskimääräinen bittinopeus (?)
channels kanavat (?)
genre tyylilaji (?)
lower bitrate alempi bittinopeus (?)
nominal bitrate nimellinen bittinopeus (?)
pause tauko
sample Rate näytteenottotaajuus (?)
skin ulkokuori (?)
tag tunniste (?)
track kappale (?)
title nimi (?)
play toista (?); ei: soita

Virranhallinta

Englanniksi Suomeksi
standby, sleep valmiustila; Virtatila, jossa tietokoneen tila on tallessa keskusmuistissa.
suspend keskeytystila (?); Valmius- ja lepotilan yläkäsitteenä.
suspend valmiustila (?); Virtatila, jossa tietokoneen tila on tallessa keskusmuistissa. Huomaa, että suspend voi tarkoittaa myös muuta.
suspend (to RAM/disk) keskeytä (muistiin/levylle) (?)
hibernation, hibernate lepotila (?); Virtatila, jossa tietokoneen tila on tallessa kiintolevyllä.

Tiedostoikkunat

Englanniksi Suomeksi
file dialog tiedostonvalintaikkuna
open file dialog tiedostonavausikkuna
save file dialog tiedostontallennusikkuna

KTorrent

Englanniksi Suomeksi
seed (s) jako
seed (v) jakaa
seeding (s) jakaminen/jako
upload (v) lähettää/lähetys
peer (s) käyttäjä
seeder (s) jakaja
leecher (s) lataaja
hostname (s) verkkonimi; Palvelinnimi ei ole vertaisverkossa luonteva nimitys.

PIM (mm. kalenterit)

Englanniksi Suomeksi
agenda päivyri; KOrganizerin näkymän nimi
anniversary vuosipäivä; Vuosipäivä ottaa hääpäivää paremmin huomioon muutkin yhteiselämän muodot.
attendee osallistuja
free/busy (info) varaustiedot
participant osanottaja

Calligra

Englanniksi Suomeksi
shape muoto

KDE

Englanniksi Suomeksi
KDE Software Collection KDE-ohjelmistokokonaisuus

digiKam

Englanniksi Suomeksi
label merkki

This page was last edited on 27 February 2018, at 22:19. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.