Difference between revisions of "KDE Localization/fi/Sanasto"

(→‎Virranhallinta: keskeytystila poistettu hämmentävänä terminä)
Line 33: Line 33:
 
|breakpoint
 
|breakpoint
 
|'''keskeytyskohta'''
 
|'''keskeytyskohta'''
 +
|-
 +
|bug
 +
|'''vika''', '''virhe''' hieman asiayhteydestä riippuen; katso myös bug report ja debug
 
|-
 
|-
 
|bug report
 
|bug report
Line 72: Line 75:
 
|delete
 
|delete
 
|'''poista'''
 
|'''poista'''
 +
|-
 +
|debug, debugging
 +
|'''paikantaa virhe''', '''virheenpaikannus'''
 
|-
 
|-
 
|debugger
 
|debugger
|'''vianjäljitysohjelma''' (?); ei: debuggeri
+
|'''virheenpaikannin'''
 
|-
 
|-
 
|developer
 
|developer

Revision as of 16:23, 8 January 2016

KDE:n suomennossanaston tarkoituksena on täydentää yhteisiä sanakirjoja, ei korvata niitä. Jos termiä ei löydy täältä, katso lokalisointi.orgin yhteisistä sanakirjoista:

Myös muita lähteitä kannattaa käyttää.

Sanastoa saa parantaa kuka tahansa. Muista kuin itsestäänselvistä muutoksista olisi hyvä kuitenkin ensin keskustella.

Sanan merkitseminen kysymysmerkillä, esim. sana (?), tarkoittaa, että käännös kaipaa vähintään toisen mielipiteen.

Yleiset

Englanniksi Suomeksi
about tietoa [ohjelmasta]; Ohje-valikossa on usein tällainen kohta. Myös ”tietoja” on yleinen, mutta KDE:ssa käytetään tätä muotoa.
author tekijä
advanced settings lisäasetukset; Painikkeessa lukee usein vain ”Advanced”. Ei: edistyneet/kehittyneet asetukset
backtrace pinolistaus
behavior toiminta; ei: käyttäytyminen. Perusteena on antropomorfismin välttäminen. Ihminen käyttäytyy, kone toimii.
breakpoint keskeytyskohta
bug vika, virhe hieman asiayhteydestä riippuen; katso myös bug report ja debug
bug report vikailmoitus
button (GUI-elementtinä) painike
button (fyysisesti hiiressä) painike
button (fyysisesti näppäimistössä) näppäin
cancel peru
coding ohjelmointi; ei: koodaus
compositor koostin (ohjelma, joka toteuttaa koostamisen, compositing)
compress pakkaa; ei: tiivistä. Perustelu: pakkaamisen tuttuus ja tiivistämisen vieraus, vaikka tiivistäminen olisikin yksiselitteisempi.
config(uration) module asetusosio; Tunnetaan myös nimillä control module ja KCM (KConfig Module). Suomennetaan näin, jos moduulia käytetään pääasiallisesti asetusten muuttamiseen. Tämä suomennos ei siis päde, jos moduuli on esimerkiksi KDE:n tietokeskuksen (KInfoCenter) moduuli, jonka ainut tarkoitus on näyttää tietoja järjestelmästä. Poikkeavan suomennoksen perustelu: käyttäjille ei ole hyvä pakottaa teknistä moduuli-termiä.
configure asetukset; Usein asetukset avaavan configure-toiminnon voi suomentaa luontevasti ”asetukset”. Vastaavasti ”configure something” olisi ”jonkin asetukset” tai ”muokkaa jonkin asetuksia”. On kuitenkin tapauksia, joihin mikään näistä ei sovi. Niihin ei ole sovittu vakiokäännöstä. Jos aikoo käyttää määrittää-verbiä, kannattaa muistaa, etteivät kaikki käyttäjät yhdistä sitä helposti asetuksien muuttamiseen.
core dump muistivedos
click napsauttaa; ei: klikata
delete poista
debug, debugging paikantaa virhe, virheenpaikannus
debugger virheenpaikannin
developer kehittäjä
document 1. tiedosto; Käytetään, jos ei ole syytä suomentaa toisin. 2. asiakirja; a. Kun täytyy tehdä ero asiakirjatyyppisten (dokumenttityyppisten) ja muun tyyppisten tiedostojen välillä. Esimerkiksi: Xdg:n käyttäjäkansio Documents, suom. Asiakirjat; document viewer, suom. asiakirjakatselin. b. Kun document viittaa tiedoston (tallennettu datakokonaisuus) sijaan datakokonaisuuden rakenteeseen tai document ja file ovat muulla tavoin asiayhteydessä selkeästi eri asioita. c. Kun suomentamalla sekä file että document tiedostoksi aiheutuisi sekaannusta.
double click kaksoisnapsautus; ei: tuplanapsautus, tuplaklikkaus
Do you really want to... varmasti; ei: todella
drag and drop vedä ja pudota
duplicate (v) monista
editing, edit muokkaaminen, muokkaus
editor view muokkausnäkymä
filter suodatin; Suodatin on käytössä yleisempi kuin suodin. Kuitenkin suodin sopii joihinkin tilanteisiin paremmin. Suodin on tyypillisempi sana esimerkiksi kuvankäsittelyssä.
folder kansio; ei: hakemisto. Katso myös lokalisointi.orgin sanakirja.
font fontti; Sana on Tietotekniikan termitalkoiden suositus ja yleisesti käytössä.
frontend käyttöliittymä
full screen, full screen mode koko näyttö, koko näytön tila
gateway (verkkoasetuksissa) yhdyskäytävä
general (asetusdialogeissa) perusasetukset; ei: yleinen, yleistä, yleiset, yleisasetukset. Huomioi kuitenkin, että joskus perusasetukset ei käy
handbook käyttöohje (?); Kun tarkoitetaan KDE-ohjelmien mukana tulevaa käyttöopasta.
How to play? tms. (DOC) peliohjeet (?); ei: Kuinka pelataan?
high scores ennätykset
horizontally vaakasuunnassa
icon kuvake
interface liitäntä (verkkoasetuksissa), liittymä (UI = käyttöliittymä)
invalid virheellinen; ei: epäkelpo
kernel ydin; ei: kerneli
KDE Team KDE-kehitysryhmä (?)
level taso
lyrics, lyric sanoitukset, sanoitus (?)
login manager kirjautumisruutu
modify muuttaa; Esiintyy usein muodossa modified. Sen vakiosuomennokset ovat muutettu ja muuttunut asiayhteydestä riippuen. Ei siis muokattu. Katso myös edit.
mouse pointer (hiiren) osoitin
maintainer ylläpitäjä
maximize, maximized suurenna, suurennettu
maximum enimmäis(määrä); ei: maksimi(määrä)
minimize, minimized pienennä, pienennetty
minimum vähimmäis(määrä); ei: minimi(määrä)
overview yleiskuva (?)
parent directory yläkansio; ei: isäntäkansio
path sijainti (useimmiten), kansiopolku (?)
protocol yhteyskäytäntö; ei: protokolla
redo tee uudelleen
regular expression säännöllinen lauseke
recent files Viimeaikaiset tiedostot
rename muuta nimeä; ei: nimeä uudelleen
root, root user pääkäyttäjä; ei: root-käyttäjät tms.
run suorittaa
run suorita; ei: aja
screenshot kuvankaappaus
shade rullaa (kiinni) (vain kun kyse on ominaisuudesta, joka pienentää ikkunan pelkäksi otsikkopalkiksi). Katso myös unshade.
splash screen tervetuloikkuna; Plasman tapauksessa tervetuloruutu, koska se vie koko näytön.
sticky keys alas jäävät näppäimet
synchronize synkronoida; Oli aiemmin tahdistaa. Vaihdettiin kesällä 2012. Näytön VSync on kuitenkin edelleen pystytahdistus.
system tray ilmoitusalue
task switcher Katso window switcher.
(text) cursor kohdistin
tip vinkki (?); ei: vihje
undo kumoa
unshade rullaa auki (vain kun kyse on ominaisuudesta, joka palauttaa vain otsikkopalkiksi pienennetyn ikkunan). Katso myös shade.
URL verkko-osoite, osoite (jos tila vähissä); ei: URL
vertically pystysuunnassa
widget elementti, käyttöliittymäelementti; Katso myös Plasman widget.
wildcard jokerimerkki
window decoration ikkunan kehys, ikkunakoristelu (vain, jos ensimmäinen ei mitenkään sovi asiayhteyteen)
window manager ikkunointiohjelma
window switcher ikkunanvalitsin
wizard opastettu toiminto; Esimerkiksi opastettu tilin luonti. Ei: velho, avustaja
zoom in lähentäminen (?); ei: suurentaminen
zoom out loitontaminen (?); ei: pienentäminen
zoom zoomaus (?)

Palkit

Englanniksi Suomeksi
menu bar valikkorivi; Perusteena tuttuus. Ollut KDE:ssa käytössä pitkään.
status bar tilarivi; Perusteena tuttuus. Ollut KDE:ssa käytössä pitkään.
tab bar välilehtipalkki; Pystysuuntainen välilehtipalkki ei ole rivi.
title bar otsikkopalkki
tool bar työkalurivi; Perusteena tuttuus. Ollut KDE:ssa käytössä pitkään.

Shortcut

Englanniksi Suomeksi
keyboard shortcut pikanäppäin
global keyboard shortcut työpöydänlaajuinen pikanäppäin
standard keyboard shortcut vakiopikanäppäin
Web shortcut WWW-pikavalinta

Plasma

Englanniksi Suomeksi
activity aktiviteetti
containment sovelmasäiliö; Pelkkä ”säiliö” olisi varmaan liian yleiskäyttöinen sana.
data engine tietomoottori; Käännösmuistin mukaan yleisesti käytössä maaliskuussa 2014.
desktop shell työpöytäkuori; Ei työpöytäympäristö, koska työpöytäympäristöön kuuluu desktop shellin lisäksi muutakin, ja se on jo englanniksi desktop environment.
furniture sisustus; Uusi termi Plasma 5:ssä. Termi ei välttämättä juuri näy käyttäjälle.
toolbox työkalupakki
runner suoritusohjelma
widget sovelma (vain merkityksessä Plasma widget); ei: pien(ois)ohjelma, vimpain, vempain; Tämä on Plasman sovittu suomennos, johon päädyttiin osittain tarkoituksella ja osittain sattumalta. Sama asia oli KDE:ssa aiemmin englanniksi applet, ja suomennos on peräisin siitä. Suomennosta ei ole sittemmin muutettu, koska se on koettu hyväksi. Tämä suomennos ei ole välttämättä widgetin vakiintunut suomennos.

Kdemultimedia

Englanniksi Suomeksi
artist artisti (?); ei: taiteilija
average bitrate keskimääräinen bittinopeus (?)
channels kanavat (?)
genre tyylilaji (?)
lower bitrate alempi bittinopeus (?)
nominal bitrate nimellinen bittinopeus (?)
pause tauko
sample Rate näytteenottotaajuus (?)
skin ulkokuori (?)
tag tunniste (?)
track kappale (?)
title nimi (?)
play toista (?); ei: soita

Virranhallinta

Englanniksi Suomeksi
sleep, standby, suspend valmiustila (?); Virtatila, jossa tietokoneen tila on tallessa keskusmuistissa. Huomaa, että suspend voi tarkoittaa myös muuta.
suspend (to RAM/disk) keskeytä (muistiin/levylle) (?)
hibernation, hibernate lepotila (?); Virtatila, jossa tietokoneen tila on tallessa kiintolevyllä.

Tiedostoikkunat

Englanniksi Suomeksi
file dialog tiedostonvalintaikkuna
open file dialog tiedostonavausikkuna
save file dialog tiedostontallennusikkuna

KTorrent

Englanniksi Suomeksi
seed (s) jako
seed (v) jakaa; nominaalimuoto jakaminen, esim. aloita jakaminen.
upload (v) lähettää; nominaalimuoto lähetys, esim. lähetysnopeus.
peer (s) käyttäjä
seeder (s) jakaja
leecher (s) lataaja
hostname (s) verkkonimi; Palvelinnimi ei ole vertaisverkossa luonteva nimitys.

PIM (mm. kalenterit)

Englanniksi Suomeksi
agenda päivyri; KOrganizerin näkymän nimi
anniversary vuosipäivä; Vuosipäivä ottaa hääpäivää paremmin huomioon muutkin yhteiselämän muodot.
attendee osallistuja
free/busy (info) varaustiedot
participant osanottaja
tag luokitus; KMailissa ja Trojitássa mieluummin luokitus kuin tunniste, koska tunnisteen arvellaan olevan sähköpostiohjelmassa ymmärrettävämpi ja vakiintuneempi.

Calligra

Englanniksi Suomeksi
shape muoto

KDE

Englanniksi Suomeksi
KDE Software Collection KDE-ohjelmistokokonaisuus

digiKam

Englanniksi Suomeksi
label merkki

This page was last edited on 8 January 2016, at 16:23. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.