KDE Localization/fi/Kieliasuohje

From KDE Community Wiki
Revision as of 20:21, 13 February 2012 by Lliehu (talk | contribs) (Removed Template:Construction)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Kirjoittaja: Mikko Ikola, mikko.ikola [a] kde-fi.org

Tämän pienen oppaan tarkoituksena on auttaa (KDE-)ohjelmien käännöstyötä suomen kielelle. Koottuna ovat muutamat yleisimmät virheet ja kompastuskivet sekä niiden korjausehdotukset. Palautetta ja ehdotuksia saa lähetellä osoitteeseen ikola [a] iki.fi

Päivitys! Mikko Piippo lähetti täydennyksiä kieliasuohjeeseen. Lisäykset löytyvät sivun lopusta. Kiitokset!

 1. Tee käännöstyötä ihmisiä varten, älä nopeuden tai muun vastaavan vuoksi. Pyri siis laatuun määrän sijasta. Mieti onko käännöksesi sopiva yleiseen käyttöön!
 2. Vaikka lähtökohtaisesti jokainen voi suomentaa haluamaansa ohjelmaa (ellei joku muu suomenna sitä parhaillaan, ja ellei erityistä vastuulistaa ole sovittu), olisi parempi jatkaa ja parannella jo aloitettuja suomennoksia eikä aloittaa jonkun uuden ohjelman suomentamista. Nykyisissäkin suomennoksissa riittää liikaa ylläpidettävää resursseihin nähden. Pienempi määrä kokonaan suomennettuja ohjelmia on parempi kuin monta puoliksi suomennettua.
 3. Ennen käännöksen lähettämistä Kimille, muista tarkistaa kielioppivirheet ja lukea koko suomennos kertaalleen läpi. Tämän lisäksi nuku ainakin yhden yön yli, jonka jälkeen vielä tarkistat suomennoksesi kieliasut. Edellinen kohta on erityisen tärkeä, joka on ainakin itseni saanut muuttamaan suomennoksia paremmiksi. Pienissä korjauksissa asia ei tietenkään ole tarpeen. Tämän jälkeen tiedoston voi lähettää väliaikaisesti Gnomen laatulistalle koska suomennosryhmien yhteinen laatulista on tilapäisesti poissa käytöstä.
 4. Suurin ongelma, mitä olen itse korjaillut KDE:n käännöksissä ovat olleet turhan pitkästi sanotut lauseet turhine toistoineen. Käyttäjä haluaa tietää vain konkreettisen, eikä lähteä lukemaan turhia lässytyksiä. Esimerkiksi:
  • Ei: "KDE:n suomennosprojekti on projekti, jonka tarkoituksena on tarjota..."
  • Joo: "KDE:n suomennosprojektin tarkoituksena on tarjota..."
  • Ei: "Käännöstyö on vapaehtoistyötä"
  • Joo: "Käännöstyö on vapaaehtoista"
  Englannin kielen "You will probably want to" -rakenteessa tulee usein hölmöltä kuulostavia suomennoksia.
  • Englanniksi: "Typically you will want to do this once a month"
  • Ei: "Tavallisesti haluat tehdä tämän kerran kuussa"
  • Joo: "Tavallisesti tämä tehdään kerran kuussa"
  Myös muissa rakenteissa saattaa tapahtua kömmähdyksiä:
  • Englanniksi: "This is the font used to display text in Konqueror windows."
  • Ei: "Tämä on käytetty kirjasin Konquerorin ikkunan näytetyssä tekstissä."
  • Joo: "Tätä kirjasinta käytetään Konquerorin ikkunoissa."
  Älä suomenna englanninkielisiä lauserakenteita sanasta sanaan. Mukauta kieli hyväksi suomeksi sanajärjestykseltään ja käytä tarvittaessa lauseenvastikkeita.
 5. Älä suomenna yksikön ensimmäisessä persoonassa, koska tietokone ei tee asioita siinä persoonamuodossa. Lyhyet ilmaisut on hyvä pyrkiä suomentamaan passiivissa, kun vaaraa lauseen tekijän väärinkäsitykselle ei ole. Esimerkiksi:
  • Ei: "Luon tietokantaa"
  • Joo: "Tietokantaa luodaan"
   (On itsestäänselvää, että tietokannan luo tietokone. Kielellisesti oikeampi vaihtoehto olisi kuitenkin "Järjestelmä luo tietokantaa", mutta usein käännösten tiiviyskin on tärkeää.)
  Pitemmissä virkkeissä on hyvä käyttää subjektina esimerkiksi sanaa "järjestelmä", mutta yksikön ensimmäistä persoona tulisi välttää aina.
 6. Vältä sinä-sanoja sekä omistusliitteitä sanojen lopuissa. Suomennoksissa ei ole mitään erityistä tarvetta viitata juuri "sinuun" tai kehenkään tiettyyn. Myös omistuspäätteen pois jättäminen ei yleensä vähennä informaatiota. Mitä neutraalimpi suomennos on, sitä parempi. Asiat on siis hyvä ilmaista myös tässä tapauksessa passiivissa.
  • Ei: "Sinulla ei ole käyttöoikeuksia kotikansiossasi olevaan tiedostoosi"
  • Joo: "Kotikansiossa olevaan tiedostoon ei ole käyttöoikeuksia"
 7. Älä käytä kummallisia sanoja, jotka eivät kuulu normaaliin suomen kieleen. Pyri käyttämään yleistyneitä termejä, joita käytetään esimerkiksi Windows-käyttöjärjestelmässä. Käytä myös samoja termejä joka ohjelmassa. Lokalisointi.org:n sanakirjasta kannattaa pääasiassa katsoa suomenkieliset vastineet termeille. KDE:n suomennosryhmä pitää kuitenkin toistaiseksi yllä myös KDE-spesifististä sanastoa.
 8. Käytä lainauksissa suomen kieleen kuuluvia oikeita lainausmerkkejä (") äläkä englannin kielessä usein käytettjä hipsuja ('). Läheskään aina lainausmerkkien käyttö ei edes ole välttämätöntä, vaikka alkukielessä sitä onkin käytetty. Maalaisjärjen käyttö on sallittua epävarmoissa tilanteissa.
 9. Eräs tämänhetkinen ei-niin-kriittinen virhepankki löytyy myös pikanäppäimistä. Tämä tarkoittaa jonkun sanan kirjaimen edessä olevaa &-merkkiä. Merkki tarkoittaa, että jokin toiminto on saavutettavissa näppäimistön kautta kyseisen merkin avulla. Esim. Konquerorissa Alt+K avaa Kirjanmerkit-valikon. Ongelma on, että käännösvaiheessa on vaikea nähdä menevätkö näppäinyhdistelmät päällekäin. Tämän vuoksi päällekkäisiä näppäinyhdistelmiä on lähes joka ohjelmassa. Helppo keino päällekkäisyyksien tarkistamiseen on lisätä ~/.kde/share/config/kdeglobals tiedostoon rivit..
  [Development]
  AlwaysShowCheckAccelerators=false
  AutoCheckAccelerators=false
  CheckAccelerators=F12
   
  ...ja painaa F12 ohjelmassa nähdäkseen päällekkäisyydet.
  Näppäinyhdistelmissä tulisi pyrkiä käyttäämään samaa näppäintä kuin alkukielessäkin, mutta jos ko. kirjainta ei suomennoksesta löydy, niin sitten käyttää jotain muuta.
  Päivitys: Uusimmat KDE:n versiot osaavat arpoa päällekkäisten pikanäppäinten tilalle uudet kirjaimet. Pelkkien pikanäppäinten korjaaminen on siis melko turhaa. Pikanäppäimissä on kuitenkin edelleen yhtä tärkeää käyttää samoja kirjaimia kuin alkukielessä mahdollisuuksien mukaan.
 1. Viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, ovat tietenkin kielioppivirheet. Varsinaisia kielioppivirheitä KDE:ssä on kohtalaisen vähän, mutta kieliasultaan luonnottomia lauseita sitäkin enemmän. Ne tulisi korjata ylläolevien kohtien mukaan. Toisena seikkana ovat siellä täällä esiintyvät yhdyssanavirheet. Esimerkiksi sanaan "KDE-sovellus" kuuluu todellakin se yhdysmerkki.

Mikko Piipon lisäykset: (3.12.2007)

Lauserakenteissa (osin www-luettelon kohta nelosen kanssa samaa asiaa)

 • lauseenvastikerakenteet ovat useimmiten omituisia ja hankalia ymmärtää (eikä niitä eroteta pilkuilla päälauseesta)

Idiomaattisissa ilmaisuissa

 • sanan "simply" voi aina jättää pois käännöksistä (Pahimmillaan "Voit yksinkertaisesti vetää ja pudottaa valinnan valintalistasta" -tyyliset ilmaisut saavat yksinkertaisen asian vaikuttamaan erittäin monimutkaiselta).

Sanojen käännöksissä, esimerkiksi

 • reload = "lataa uudelleen", ei "uudelleenlataa"
 • reboot = "käynnistä uudelleen", ei "uudelleenkäynnistä"
 • overwrite = "korvaa", ei "ylikirjoita" (viimeksimainittu ilmaisu lienee myös asiallisesti virheellinen journaloivissa tiedostojärjestelmissä)