< KDE Localization
Revision as of 22:49, 11 August 2011 by Lliehu (talk | contribs) (→‎Yleiset: Typo fix)

KDE Localization/fi

A Home page of Finnish localization team (fi).


Note: For demonstration purposes all is in English. After demo all the following will be in Finnish.

Connection details

 • IRC: #lokalisointi on Freenode and IRCNet (bridging sometimes works, sometimes not; most are only on either the Freenode or IRCNet channel)
 • Team page in KDE Localization web site

Mission

Translate into Finnish:

 • Gui messages of applications, the actual user interface and online help
  • uses gettext tool chain
 • Documentation messages, mostly manuals
  • uses gettext tool chain
 • Userbase, Main page of Finnish UserBase
  • uses translate wiki to organize translating
 • TechBase, Main page of Finnish TechBase
  • currently organizing work of translation is done manually

Members

Dictionary of common translations

Yleiset

Englanniksi Suomeksi Vältettävät/korvattavat muodot, muita huomautuksia Fuzziness[1]
Author Tekijä FUZZY
Advanced settings Lisäasetukset Edistyneet/kehittyneet asetukset FUZZY
Backtrace Pinolistaus FUZZY
Bug report Vikailmoitus FUZZY
Button (GUI-elementtinä) Painike FUZZY
Button (Fyysisesti hiiressä) Painike FUZZY
Button (Fyysisesti näppäimistössä) Näppäin FUZZY
Coding Ohjelmointi Koodaus FUZZY
Core dump Muistivedos Core-vedos FUZZY
Click Napsauttaa Klikata FUZZY
Folder Kansio Hakemisto FUZZY
Delete Poista Tuhoa FUZZY
Debugger Vianjäljitysohjelma Debuggeri FUZZY
Developer Kehittäjä FUZZY
Document Asiakirja (kofficessa) FUZZY
Double click Kaksoisnapsautus Tuplanapsautus, tuplaklikkaus FUZZY
Do you really want to... varmasti todella FUZZY
Drag and drop Vedä ja pudota FUZZY
Editing, edit Muokkaaminen, muokkaus Editoiminen, aseta, asettaminen FUZZY
Frontend Käyttöliittymä FUZZY
General (asetusdialogeissa) Yleiset Yleinen FUZZY
Handbook Käyttöohje Käsikirja FUZZY
How to play? tms (DOC) Peliohjeet Kuinka pelataan? FUZZY
High scores Ennätykset FUZZY
Icon Kuvake Ikoni FUZZY
Kernel Ydin Kerneli FUZZY
KDE Team KDE-kehitysryhmä FUZZY
Level Taso FUZZY
Lyrics, lyric Sanoitukset, sanoitus FUZZY
Login manager Sisäänkirjautumisruutu FUZZY
Mouse pointer (Hiiren) osoitin FUZZY
Maintainer Ylläpitäjä FUZZY
Maximum Enimmäis(määrä) Maksimi(määrä) FUZZY
Minimum Vähimmäis(määrä) Minimi(määrä) FUZZY
Overview Yleiskuva FUZZY
Parent directory Yläkansio Isäntäkansio FUZZY
Path kansiopolku FUZZY
Port Sovittaminen Porttaaminen FUZZY
Protocol Yhteyskäytäntö Protokolla FUZZY
Regular expression Säännöllinen lauseke FUZZY
Recent files Viimeaikaiset tiedostot FUZZY
Root, root user Pääkäyttäjä Root-käyttäjät tms. FUZZY
Run Suorittaa FUZZY
Run Suorita Aja FUZZY
Script Komentosarja Skripti FUZZY
Text cursor Kohdistin FUZZY
Tip Vinkki Vihje FUZZY
Undo Kumoa FUZZY
URL Verkko-osoite URL FUZZY
Widget Käyttöliittymäelementti FUZZY
Wildcard Jokerimerkki FUZZY
Window manager Ikkunaohjelma Ikkunamanageri, ikkunoinnin hallinta FUZZY
Zoom in Lähentäminen Suurentaminen FUZZY
Zoom out Loitontaminen Pienentäminen FUZZY
Zoom Zoomaus FUZZY

Plasma

Englanniksi Suomeksi Vältettävät/korvattavat muodot, muita huomautuksia Fuzziness[1]
Activity Aktiviteetti FUZZY
Runner Suoritusohjelma Suorittaja FUZZY
Widget Sovelma Käyttöliittymäelementti FUZZY

Kdemultimedia

Englanniksi Suomeksi Vältettävät/korvattavat muodot, muita huomautuksia Fuzziness[1]
Artist Artisti Taiteilija FUZZY
Average bitrate Keskimääräinen bittinopeus FUZZY
Channels Kanavat FUZZY
Genre Tyylilaji FUZZY
Lower bitrate Alempi bittinopeus FUZZY
Nominal bitrate Nimellinen bittinopeus FUZZY
Pause Tauko Paussi
Sample Rate Näytteenottotaajuus FUZZY
Skin Ulkokuori FUZZY
Tag Tunniste FUZZY
Track Kappale FUZZY
Title Nimi FUZZY
Play Toista Soita FUZZY

Virranhallinta

Englanniksi Suomeksi Vältettävät/korvattavat muodot, muita huomautuksia Fuzziness[1]
Standby, sleep Valmiustila
Suspend Keskeytystila Muistiin ja levylle keskeyttämisen yläkäsitteenä FUZZY
Suspend Valmiustila Kun merkitys on sama kuin "keskeytä muistiin" FUZZY
Suspend (to RAM/disk) Keskeytä (muistiin/levylle) FUZZY
Hibernation, hibernate Lepotila FUZZY

Tiedostoikkunat

Englanniksi Suomeksi Vältettävät/korvattavat muodot, muita huomautuksia Fuzziness[1]
File dialog Tiedostonvalintaikkuna FUZZY
Open file dialog Tiedostonavausikkuna FUZZY
Save file dialog Tiedostontallennusikkuna FUZZY

KTorrent

Englanniksi Suomeksi Vältettävät/korvattavat muodot, muita huomautuksia Fuzziness[1]
Seed (noun) Jako Lähete FUZZY
To seed Jakaa FUZZY
Seeding (noun) Jakaminen/jako FUZZY
(to) upload Lähettää/lähetys FUZZY
Peer Käyttäjä FUZZY
Seeder Jakaja Lähettäjä FUZZY
Leecher Lataaja Lähettäjä, jakaja FUZZY
Hostname Verkko-osoite Palvelinnimi ei vertaisverkossa ehkä luonteva FUZZY


Huomautukset

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Merkitse FUZZY, jos on oletettavaa, että käännös kaipaa vähintään toisen mielipiteen.

Stuff currently being worked on

Template to add your entry:

* --~~~~


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.
-->